ANGELIO NUMERIS 1258

Angelo Numeris


Skaičius 1258 yra skaičiaus 1 ir 2 atributų bei skaičiaus 5 ir skaičiaus 8 energijų mišinys. Skaičius 1 skatina drąsą, kūrybą ir naujas pradas, lyderystę ir tvirtumą, įkvėpimą ir iniciatyvą, pasiekimus ir sėkmę. Skaičius 1 mums tai sako Skaičius 2 suteikia savo paslaugų vibracijas kitiems, įžvalgą ir intuiciją, bendradarbiavimą ir prisitaikymą, dėmesį kitiems, pusiausvyros ir harmonijos radimą, dvilypumą, atsidavimą ir nesavanaudiškumą, o jūsų Skaičius 5 skatina mus būti ištikimiems sau ir atitinkamai gyventi savo gyvenimą bei atsiliepia asmeninei laisvei, Skaičius 8 susijęs su vibracijomis pasireiškiantis turtu ir gausa , pinigų ir verslo sumanumas, meistriškumas, pasitikėjimas savimi ir asmeninis autoritetas, davimas ir gavimas, vidinė išmintis ir intelektas. Skaičius 8 taip pat yra Karma , Visuotinis dvasinis priežasties ir pasekmės įstatymas